محمد شجاعی

محمد شجاعی متولد آذر ماه 1359 در شهرستان شهرضا است.

در سن 4 سالگی به تشویق پدر و پدر بزرگ ، فعالیت موسیقی خود را با آواز آغاز می کند و ساز سنتور را بدون درک محضر هیچ استادی می محمد شجاعیآموزد.پس از آن سه تار را در محضر استاد سید نعمت الله ستوده در اصفهان فرامی گیرد.
ساز تخصصی وی تار است که از محضر استاد بزرگی چون هوشنگ ظریف کسب فیض نموده است.
محمد شجاعی پیرامون بخشی از فعالیت های موسیقی خود می گوید :
"مدتی از محضر استاد کیانی نژاد استفاده کردم.ودر زمینه ی تجربیات گروه نوازی،صداسازی و بسیاری از مطالب دیگر از محضر استاد بهره بردم و سه سال در گروه موسیقی "جوان" به سرپرستی ایشان فعالیت کردم که جزء دوران طلایی زندگی و کارهای هنری ام بوده است و بسیار مدیون محبت های استاد کیانی نژادهستم".
عمده فعالیت های او صرف تدریس و تحقیق پیرامون ردیف دستگاهی موسیقی ایران(تمامی مکاتب) و نوشتن کتابهای موسیقی شده است.که از جمله آنها آثار استاد هوشنگ ظریف است که انتشاریافته است.

نظرات برای نظر دادن باید عضو سایت باشید یا وارد شوید

نظر دهید

برای نظر دادن باید عضو سایت باشید یا وارد شوید